Outsourcing BHP - Stała Obsługa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Usługi Outsourcingowe BHP

Stała obsługa BHP to kompleksowe usługi outsourcingowe, które polegają na przekazaniu części zadań, funkcji oraz procesów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy wykwalifikowanym profesjonalistom dysponującym odpowiednimi kompetencjami.

Audyt z Zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Nasza oferta obejmuje audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który umożliwia dokładną ocenę aktualnych standardów oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Dzięki audytowi zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Przeprowadzamy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego, wskazując potencjalne zagrożenia oraz proponując skuteczne środki zaradcze. Nasze działania mają na celu minimalizację ryzyka w miejscu pracy, chroniąc pracowników przed potencjalnymi niebezpieczeństwami.

Postępowanie Powypadkowe

W ramach stałej obsługi BHP zapewniamy kompleksowe postępowanie powypadkowe. Nasi specjaliści pomagają w analizie i dokumentacji wypadków przy pracy, a także w opracowywaniu środków prewencyjnych mających na celu uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości.

Kontakt

Skorzystaj z naszych usług outsourcingu BHP. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz omówienia indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Telefon: +48 668949620 Email: kontakt@bhpe.eu Adres: 66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Ludwika Banaszaka 1
szkolenie-bhp-ppoz-1112
szkolenie-bhp-ppoz-111

Zaufali Nam

szkolenie-bhp-ppoz-111

Outsourcing BHP
Monitoring i Nadzór

Zakres Usług Outsourcingu BHP

 • Bieżące raportowanie zarządowi firmy o zdiagnozowanych zagrożeniach zawodowych oraz przygotowanie wniosków zmierzających do ich usunięcia.
 • Przedstawianie dyrektorowi firmy rocznych raportów z ogólnego stanu BHP zawierających propozycje technicznych oraz organizacyjnych zmian mających wpływ na poprawę warunków pracy.
 • Udział w realizacji wewnętrznych instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń.
 • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP.
 • Szkolenia wysokościowe BHP.
 • Doradztwo w zakresie BHP.
 • Prowadzenie dokumentacji BHP.
 • Ocena ryzyka zawodowego metodą RISC SCORE,18001.
 • Instrukcje stanowiskowe BHP.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej BHP.
 • Pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów PIP, PIS związanych z BHP.
 • Oraz wiele innych czynności w zakresie BHP.

Obsługa BHP dla Firm
Etapy Realizacji

Etap I – Audyt Obecnych Warunków BHP w Zakładzie Pracy

Firma BHP Bezpieczeństwo, dbając o bezpieczeństwo swoich Klientów, rozpoczyna proces od przeprowadzenia audytu BHP. Podczas tego etapu eksperci firmy tworzą zestawienie zastanych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze spotkanie z Klientem obejmuje wnikliwą analizę potrzeb, pozwalającą określić stan faktyczny BHP oraz zidentyfikować potencjalne braki w tym zakresie.

Etap II – Przygotowanie Oferty Obsługi BHP

Kolejnym etapem jest przygotowanie oferty specjalnie dostosowanej do zastanych warunków BHP u Klienta. Dokładny audyt jest niezbędny do profesjonalnego nadzoru nad warunkami pracy.

Etap III – Wdrożenie i Nadzór nad Zadaniami Służby BHP

Firma BHP Bezpieczeństwo posiada kadrę wszechstronnie przygotowaną, kompetentną, z gruntowną wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy profesjonalne usługi zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi wymaganiami technicznymi. Gwarantujemy 100% bezpieczeństwa.

Kontakt

Skontaktuj się z naszym biurem, a odpowiedziemy na wszystkie Twoje pytania. Firma BHP Bezpieczeństwo oferuje także kompleksową obsługę PPOŻ dla firm.
Telefon: +48 668949620
Email: kontakt@bhpe.eu
Adres: 66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Ludwika Banaszaka 1