Niepubliczna Placówka Oświatowa BHP

Zapraszamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty szkoleń BHP i PPOŻ, skierowanej zarówno do nowozatrudnionych pracowników, jak i do doświadczonych kadr kierowniczych. Gwarantujemy wysoką jakość szkoleń, dostosowaną do specyfiki branży, oraz profesjonalne doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ryszard Urbański to doświadczony szkoleniowiec o 20-letniej historii w branży. Posiadający tytuł magistra inżyniera Ochrony Środowiska, jego wiedza i doświadczenie są kluczowymi atutami, które przekłada na jakość prowadzonych szkoleń.

Zdobyta podyplomowa wiedza z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) potwierdza jego zaawansowane kompetencje w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Ryszard Urbański to również Inspektor Ppoż., co oznacza, że specjalizuje się w przeciwdziałaniu zagrożeniom pożarowym. Jego wiedza obejmuje nie tylko aspekty teoretyczne, ale również praktyczne, co pozwala mu skutecznie prowadzić szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowo, Ryszard Urbański pełni rolę Instruktora Ratownictwa Przedmedycznego, co świadczy o jego umiejętnościach w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Jego szkolenia nie tylko przekazują niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także kładą duży nacisk na praktyczne umiejętności ratowania życia w sytuacjach awaryjnych.

Zaangażowanie, profesjonalizm i szerokie spektrum kompetencji sprawiają, że Ryszard Urbański to doskonały szkoleniowiec, gotowy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i działań ratowniczych.

Zaufali Nam

Bardzo serdecznie dziękujemy za wybór naszych usług szkoleniowych.
To dla nas ogromne wyróżnienie, że mogliśmy przyczynić się do rozwijania kompetencji pracowników, a zaufanie, jakim nas obdarzyliście, jest dla nas niezwykle cenne.
szkolenia z ochorony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pracy
szkolenia z ochorony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pracy
Oferta Szkoleń BHP i PPOŻ

Oferta Szkoleń BHP i PPOŻ

Szkolenia BHP:

1. Szkolenie Wstępne BHP dla Pracowników nowozatrudnionych
Zapewnienie wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Omówienie obowiązków pracownika w zakresie BHP.

2. Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników
Aktualizacja wiedzy pracowników z zakresu BHP.
Przegląd nowości i zmian w przepisach.

3. Szkolenie BHP dla Kierowników i Pracodawców
Kierowanie i organizacja prac z uwzględnieniem zasad BHP.
Zarządzanie ryzykiem zawodowym.

4. Szkolenie z Obsługi Środków Ochrony Indywidualnej (SOI)
Poprawne stosowanie i konserwacja środków ochrony.

Szkolenia PPOŻ:

1. Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Obsługa sprzętu do resuscytacji.

2. Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej
Zapobieganie i zwalczanie pożarów.
Evakuacja i ewakuacja medyczna.

3. Ćwiczenia Praktyczne na Symulatorze PPOŻ
Symulacje sytuacji awaryjnych i ćwiczenia praktyczne.

Dodatkowe Usługi:

1. Audyt BHP i PPOŻ w Firmie
Sprawdzenie zgodności z przepisami BHP i PPOŻ.
Wskazanie obszarów do poprawy.

2. Doradztwo BHP i PPOŻ
Indywidualne wsparcie w kwestiach bezpieczeństwa pracy.

Dlaczego Wybrać Naszą Ofertę:

 • Doświadczona Kadra Szkoleniowa.
 • Programy Szkoleń Dostosowane do Specyfiki Branży.
 • Nowoczesne Metody Nauczania i Materiały Szkoleniowe.
 • Certyfikaty Ukończenia Szkolenia.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji i dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb Państwa firmy.  

Co Mówią O NAS

Każda recenzja jest dla nas ważna i istotna. Motywuje nas to do dalszej i jeszcze bardziej efektywniejszej pracy , co przekłada się na zadowolenie naszego klienta.
   

Oferta Instrukcji PPOŻ

Instrukcja PPOŻ dla Pracowników:

1. Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej: Udzielanie skutecznej pierwszej pomocy. Obsługa sprzętu do resuscytacji. Rozpoznawanie sytuacji nagłych. 2. Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej: Zapobieganie i zwalczanie pożarów. Ewakuacja i stosowanie sprzętu gaśniczego. Praktyczne ćwiczenia na terenie firmy.

Instrukcja dla Kadr Kierowniczych:

1. Planowanie Systemu PPOŻ: Opracowywanie planów bezpieczeństwa. Organizacja ewakuacji i punktów zbiórki. Zastosowanie technologii w monitorowaniu bezpieczeństwa. 2. Zarządzanie Zasobami Przeciwpożarowymi: Prawidłowe utrzymanie i inspekcje sprzętu gaśniczego. Nadzór nad szkoleniami pracowników. Analiza i ocena ryzyka pożarowego.

Dodatkowe Usługi:

 • Audyt PPOŻ w Firmie: Pełna ocena stanu przygotowania firmy do działań przeciwpożarowych. Wskazanie obszarów do poprawy.
 • Doradztwo w Dziedzinie PPOŻ: Indywidualne konsultacje z doświadczonymi specjalistami. Opracowywanie spersonalizowanych planów bezpieczeństwa.

Dlaczego Wybrać Naszą Ofertę:

 • Doświadczona Kadra Szkoleniowa.
 • Programy Szkoleń Dostosowane do Specyfiki Branży.
 • Nowoczesne Metody Nauczania i Materiały Szkoleniowe.
 • Certyfikaty Ukończenia Szkolenia.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji i dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb Państwa firmy.  
Oferta Instrukcji przeiwpozarowych
Oferta Instrukcji przeiwpozarowych
Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem HACCP i Szkolenia
Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem HACCP i Szkolenia
Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem HACCP i Szkolenia
Oferta - Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem HACCP i Szkolenia

Oferta
Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem HACCP i Szkolenia

Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem (HACCP):

Oferujemy kompleksową usługę opracowania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem (HACCP) dostosowanych do specyfiki działalności Państwa firmy. Nasza oferta obejmuje:

 • Identyfikację i analizę zagrożeń związanych z wybuchem.
 • Stworzenie planu działań prewencyjnych i kontrolnych.
 • Personalizację dokumentacji pod kątem specyfiki branży.
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Szkolenia z zakresu HACCP:

Nasze dedykowane szkolenia są skierowane do pracowników, obejmują zasady i procedury związane z zabezpieczeniem przed wybuchem. W ramach szkoleń zapewniamy:

 • Skuteczne przekazywanie kluczowych aspektów HACCP.
 • Identifikację potencjalnych źródeł zagrożeń i metody prewencji.
 • Praktyczne ćwiczenia dostosowane do rzeczywistych warunków pracy.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty:

 • Doświadczona Kadra Szkoleniowa.
 • Programy Szkoleń Dostosowane do Specyfiki Branży.
 • Nowoczesne Metody Nauczania i Materiały Szkoleniowe.
 • Certyfikaty Ukończenia Szkolenia.

Kontakt:

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji i dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb Państwa firmy.

Telefon: 668949620

Email: kontakt@bhpe.eu

Oferta - Ochrona Środowiska: Dokumenty Operaty Środowiskowe i Szkolenia

Oferta - Ochrona Środowiska: Dokumenty Operaty Środowiskowe i Szkolenia

Dokumenty Operaty Środowiskowe:

Oferujemy kompleksową usługę przygotowania dokumentów operaty środowiskowych, które obejmuje:

 • Analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko (POŚ).
 • Opracowanie planów monitoringu środowiska.
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń środowiskowych.

Szkolenia z zakresu Ochrony Środowiska:

Nasze dedykowane szkolenia z zakresu ochrony środowiska są skierowane do pracowników, zarządzających oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie procedur ekologicznych. W ramach szkoleń zapewniamy:

 • Wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska.
 • Zasady postępowania w przypadku awarii ekologicznych.
 • Metody minimalizacji wpływu na środowisko.
 • Praktyczne ćwiczenia dostosowane do konkretnych warunków przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty:

 • Doświadczona Kadra Szkoleniowa.
 • Personalizacja Szkoleń Pod Kątem Branży.
 • Aktualna Wiedza z Zakresu Prawa Środowiskowego.
 • Wsparcie w Opracowywaniu i Aktualizacji Dokumentów Operatów Środowiskowych.

Kontakt:

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji i dostosowania naszych usług do indywidualnych potrzeb Państwa firmy.

Telefon: 668949620

Email: kontakt@bhpe.eu

ochrona-srodowiska-2
ochrona-srodowiska-1
ochrona-srodowiska